Den sociálních služeb, Frýdlant nad Ostravicí, 13.09.2018

Dne 13.09.2018 pořádal odbor sociálních věcí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí již šestý ročník Dne sociálních služeb, zdraví a prevence. V informačním stánku kampaně Dejme dětem rodinu měli občané možnost se také více dozvědět k náhradní rodinné péči, zejména k pěstounské péči a k další pořádané akci – besedě k náhradní rodinné péči. Počasí přálo, zaznamenali jsme velkou účast i spokojenost jak na straně prezentujících organizací, tak návštěvníků.