Moravskoslezský kraj stále hledá nové cesty jak ocenit pěstouny za jejich péči o přijaté děti a podpořit náhradní rodinnou péči. V rámci konference Dejme dětem rodinu pan náměstek  Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo předal ocenění a věcný dar třem pěstounům. Medailonky oceněných můžete shlédnout na našich webových stránkách

Tisková zpráva MSK