Dotaci ve výši zhruba 327 tisíc korun poskytlo Centru psychologické pomoci, příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje, Ministerstvo financí, v rámci EHP a Norských fondů 2009 až 2014, programu CZ04 – Ohrožené děti a mládež.

CPP na svých stránkách dále uvádí.