Podzimní dny otevřených dveří poraden Centra psychologické pomoci, p.o.

Dveře poraden se opět otevírají pro širokou veřejnost! V průběhu měsíce října budete mít možnost si prohlédnout prostory poraden, seznámit se s jejich činností, konzultovat s odborníky otázky náhradní rodinné péče a nebo konkrétní problém.

Termíny konání Dní otevřených dveří v jednotlivých poradnách včetně pozvánek najdete zde.