Moravskoslezský kraj chce ocenit osobní angažovanost lidí, kteří přijali a pečují o děti, které nemohou vyrůst ve své biologické rodině. Více informací je pro Vás připraveno na webových stránkách MSK.