Mezi další podpůrné aktivity, které mohou všem organizacím v rámci Moravskoslezského kraje pomoci v propagaci pěstounské péče v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu” byly ve spolupráci s pracovní skupinou vytvořeny letáky.